Overslaan en ga direct naar de inhoud

Leefstijl als medicijn tegen Corona

Recente cijfers laten zien dat de ontwikkeling van Corona samenhangt met leefstijl gerelateerde ziekten. Het belang van een goede leefstijl lijkt hiermee nog nooit zo duidelijk geweest, maar waarom besteedt de overheid hier dan niet meer aandacht aan? Sinds het preventieakkoord geeft de overheid zo’n 30 miljoen euro per jaar uit aan preventie (Rijksoverheid, 2018). Dit lijkt veel, maar in 2019 had de overheid 106,2 miljard euro te besteden aan zorg en welzijn (CBS, 2020). 

Risicogroepen

Het coronavirus kent twee risicogroepen. Mensen die ouder zijn dan 70 jaar en volwassenen (ouder dan 18 jaar) met onderliggende aandoeningen. Bij de eerste coronagolf bleek dat bij 70% van de overledenen onder de 70 jaar sprake was van een onderliggende aandoening. Deze bestonden vooral uit hart- en vaatziekten (43,2%), diabetes (25,7%) en chronische longaandoeningen (23,7%). Een kenmerk van hart- en vaatziekten en diabetes is dat deze ziektes vaak gepaard gaan met overgewicht en obesitas. Het is dan ook niet opmerkelijk dat volgens Diederik Gommers (voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care) 80% van de intensive care patiënten met Corona overgewicht heeft.

Overgewicht in beeld

In 2019 had 50,1% van de Nederlanders overgewicht, waarvan 14,7% obesitas. Voorspellingen wijzen erop dat dit aantal de komende jaren alleen nog maar zal toenemen (Volksgezondheidszorg). De stijging van overgewicht is een belangrijk probleem voor de volksgezondheid, omdat het meer mensen vatbaar maakt voor stofwisselings- en infectie ziekten. Dit wordt veroorzaakt doordat overmatig vet kan leiden tot chronische ontstekingen in het lichaam en daarmee tot een minder goed werkend immuunsysteem. Daarnaast blijkt dat mensen met obesitas langer ziek zijn en ook langer besmettelijk blijven.

Belang preventie

De feiten over de invloed van de leefstijl op Corona geven stof tot nadenken. Want hoe zou Corona zich hebben ontwikkeld als er geen leefstijlziekten zouden zijn? Zonder leefstijlziekten zoals hart- en vaatziekten en diabetes, zouden er minder mensen met ernstige Corona klachten zijn. Met als gevolg dat minder mensen met corona op de intensive care belanden. Hiermee neemt de druk op de zorg af en waren de maatregelen die ons land financieel zo hard hebben geraakt, misschien wel helemaal niet nodig. 

Overheidssteun

Toch blijft de overheid het lastig vinden om geld voor preventie vrij te maken. Sinds het preventieakkoord geeft de overheid zo’n 30 miljoen euro per jaar uit aan preventie (Rijksoverheid, 2018). Dit lijkt veel, maar in 2019 had de overheid 106,2 miljard euro te besteden aan zorg en welzijn (CBS, 2020). Op dit moment maakt de overheid wel geld vrij voor coronasteun, maar preventieve maatregelen voor de gezondheid op de langere termijn blijven uit (Rijksoverheid, 2020). 

Het nieuwe normaal

En juist deze preventieve maatregelen zijn zo belangrijk, want we zullen nog vaker met onbekende infectieziekten in aanmerking komen. Het wordt daarom tijd dat zowel bij de overheid als de samenleving de gezondheid centraal komt te staan. Dat zou het nieuwe normaal moeten zijn!

Cookieverklaring

Wij bakken graag Cookies. Onze website maakt ook gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in ons privacy statement.

Back to top