Overslaan en ga direct naar de inhoud

Privacy statement

Privacyvoorwaarden Mama Mascha 2021 1.0

Dit zijn de privacy voorwaarden van Mama Mascha, Freark Damwei 4, 8914 BM Leeuwarden.

Wij raden je aan deze voorwaarden nauwkeurig te lezen zodat je zorgvuldig keuzes kunt maken. Ons mailadres is: info@mamamascha.nl. Ons telefoonnummer is 06-31927132.

De eigenaar van het bedrijf is Mascha Perquin-Sarneel.

Wij vragen en gebruiken enkele van je persoonsgegevens.

Mama Mascha verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Welke persoonsgegevens worden door ons gevraagd en waar gebruiken wij die voor?

-Jouw naam

-Jouw mailadres

-Jouw adres

-Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch of via mail.

-Gegevens over jouw activiteiten op de website.

 

Wij verwerken bovenstaande persoonsgegevens met de volgende doelen:

Het corresponderen of communiceren

Het afhandelen van betalingen

Het verzenden van nieuwsbrieven

Om goederen/diensten bij je te leveren

Mama Mascha analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 

Nieuwsbrief

We verzenden nieuwsbrieven aan degenen die zich voor de nieuwsbrief hebben opgegeven. Diegenen die gebruik maken van de Personal Food Coach App of deze hebben gedownload, worden geacht zicht te hebben opgegeven voor de nieuwsbrieven omtrent de app. Je kunt je gemakkelijk uitschrijven door onderaan de nieuwsbrief te klikken en je uit te schrijven. We maken gebruik van Mailchimp en dus ben je er dan ook echt zeker van dat je bent verwijderd van de verzendlijsten. We behouden ons het recht voor om personen te verwijderen van de verzendlijsten.

 

Mama Mascha heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over minderjarige kinderen. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Wij kunnen echter niet altijd controleren of een persoon meerderjarig is. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen we deze informatie.

 

Wifi

Om je zoveel mogelijk te beschermen zullen we bijvoorbeeld nooit gebruik maken van openbare Wifi netwerken om met je te communiceren. We raden je aan om dat zelf ook niet te doen. Maak gebruik van je eigen wifi netwerk of van 3G of 4G.

 

Bewaartermijnen

Mama Mascha zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor we ze hebben verzameld of te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals de bewaartermijnen van onze financiële administratie). Ieder kwartaal worden de gegevens gescreend en indien mogelijk verwijderd.

 

Geen verkoop aan derden

Mama Mascha verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (zoals de bouwer en beheerder van de site en transportbedrijven) sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Mama Mascha blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies

Mama Mascha gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Mama Mascha gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website kunnen ook cookies geplaatst door derden. Op dit moment gebeurt dat niet.

 

Klantenservice

Mama Mascha neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mamamascha.nl

Je kunt je eigen gegevens opvragen, inzien en laten verwijderen. Je hebt ook het recht om incorrecte gegevens te rectificeren en om je persoonlijke gegevens over te laten dragen aan een andere partij. Je mag ons ook opdracht geven om je persoonsgegevens (tijdelijk) niet te gebruiken. Dit kun je doen door ons een ondertekende brief te sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Mama Mascha zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Je kunt je brief sturen naar:

 

Mama Mascha

Freark Damwei 4

8914 BM Leeuwarden

 

Je kunt je brief (voorzien van handtekening) ook per mail versturen met een scan van je identiteitsgegevens naar info@mamamascha.nl

Indien je vragen of klachten hebt kun je ook contact met ons opnemen via info@mamamascha.nl

De Algemene Voorwaarden van Mama Mascha zijn van toepassing op al onze diensten en te lezen op de website en bij ons op te vragen.

Cookieverklaring

Wij bakken graag Cookies. Onze website maakt ook gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in ons privacy statement.

Back to top